Wykorzystanie systemów klasy ERP w logistyce i magazynowaniu
          pl   en

Wykorzystanie systemów klasy ERP w logistyce i magazynowaniu

Przyszłość funkcjonowania nowoczesnego magazynu to konieczność wyjścia przedsiębiorstw naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom IT, które pozwolą na zebranie wszystkich informacji ważnych dla działalności firmy i przetworzenie ich w ramach wykonywanych procesów biznesowych. 

 ak wiadomo nie jest to ani łatwe, ani szybkie przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę ilość danych zgromadzonych w przedsiębiorstwie. Jednym z narzędzi pozwalających na ogarnięcie i uporządkowanie działań na wszystkich szczeblach zarządzania są zintegrowanesystemy klasy ERP, który zapewni optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkuje wewnętrzne procesy firmy. Ponadto umożliwi szeroko pojęte raportowanie, niezbędne w planowaniu strategii biznesowej. 

Od wielu lat zajmujemy się tworzeniem systemów, które pozwalają zoptymalizować wykorzystanie zasobów przy jednoczesnym osiągnięciu maksymalnych korzyści z inwestycji. Aby to jednak umożliwić Klientowi, konieczne jest dokładne poznanie jego potrzeb. Oferowane przez HDF systemy ERP na zamówienie posiadają szeroką funkcjonalność, jednak mają szansę pełnego wykorzystania tylko przy odpowiednim dostosowaniu ich do wymagań Klienta. Dlatego projektowane programy na zamówienie jest intuicyjne i konfigurowalne, z możliwością dopasowania go do realnych warunków, w których pracuje przedsiębiorstwo. Ważne jest, aby poszczególne, jakie posiadają systemy ERP, były wdrażane etapami, bez powodowania zakłóceń w pracy przedsiębiorstwa.

Doświadczenie HDF pokazuje, że aby sprostać wymaganiom Klienta należy zacząć od spotkań w przedsiębiorstwie, w którym będzie wdrażany nowy system. Każda rozmowa z kadrą zarządzającą mającą wpływ na działania i procesy zachodzące w firmie, prowadzi do dokładniejszego poznania usprawnień, jakie ma wnieść zintegrowany system zarządzania. Specyficzne wymagania, przykładowo, co do funkcjonowania magazynu w połączeniu z pozostałymi działami firmy, będą odzwierciedleniem funkcji zaprojektowanych w systemie. 

Przykładem wykorzystania systemu ERP we wspomaganiu procesów logistycznych jest wdrożenie naszego programu H-ERP w jednym z przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych we Wrocławiu, gdzie przyniósł korzyści związane z usprawnieniem procesu przyjmowania zamówień, planowania produkcji oraz sprzedaży przez Internet. Do zaprojektowania systemu zostały wybrane najnowsze technologie takie, jak PHP5, PostgreSQL 8 i HDF Application Framework, które umożliwiają dalszą rozbudowę systemu w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Niewątpliwą zaletą systemu jest także możliwość jego zainstalowania na już posiadanych przez firmę serwerach bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania, co zawsze jest dużym kosztem w takich przedsięwzięciach. 

Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwo to działa w rozproszonej sieci, zaproponowane zostało rozwiązanie działające on-line. Każde logowanie do systemu odbywa się przez WWW i jest dodatkowo zabezpieczone szyfrowanymi połączeniami (https) oraz wcześniej ustalonymi prawami dostępu poszczególnych użytkowników do danych modułów w programie. Jest to niewątpliwie dużą zaletą tego systemu, gdyż ułatwia zarządzanie wielooddziałowym środowiskiem firmy. Daje także możliwość kontroli pracy wszystkich pracowników firmy i wykonywanych przez nich działań bez względu na miejsce, w którym osoba sprawdzająca te informacje się znajduje. 

System H-ERP nie tylko zbiera zamówienia, potwierdza je, ale także tworzy indywidualne profile danego Klienta z uwzględnieniem polityki rabatowej stosowanej dla stałych i nowych Klientów. Dodatkowo umożliwia proponowanie alternatywnego produktu w przypadku braku faktycznie wybranego. Wszystko to odbywa się przez Internet, dając klientowi szybką informację o stanie jego zamówienia z automatyczną wyceną. Kompatybilność programu ERP z modułem faxowym i e-mailowym pozwala na wysłanie do Klienta szablonu umowy do akceptacji.

Wszystkie te dane gromadzone są w systemie i przesyłane do analizy. Wbudowany moduł wyliczeń umożliwia zaplanowanie pracy działu produkcyjnego i magazynu. Faza produkcyjna rozpoczyna się po szczegółowym sprawdzeniu stanu magazynu i dostępnych materiałów produkcyjnych. Dane te są dostępne automatycznie i eliminują zbędną produkcję w przypadku, gdy na stanie dostępne są wymagane przez Klienta produkty.

System H-ERP posiada także moduły odpowiedzialne za logistykę, fakturowanie, oferowanie, a połączenie z kasami fiskalnymi ułatwia pracę sprzedaży detalicznej Ponadto współpracuje z popularnymi programami finansowo – księgowymi. System daje możliwość optymalnego wykorzystania zasobów w całym przedsiębiorstwie oraz kontrolę przepływu towarów i wykonywanych usług. Wszystkie te działania przedstawione są w raportach generowanych według wcześniej, indywidualnie ustalonych kryteriów. Wynik raportów jest dodatkową informacją dla podejmowania przyszłych działań biznesowych firmy. 

Systemy ERP wdrożonew przedsiębiorstwie to szansa na skuteczne zarządzanie firmą i podejmowanie działań, które sprostają rosnącym wymaganiom Klientów. Dodatkowo globalizacja rynku wymusza na nas korzystanie z rozwiązań on-line, które błyskawicznie dostarczają niezbędną wiedzę o firmie i pozwalają na jej kontrolę z dowolnego miejsca.Realizowane przez nas aplikacje dedykowane pozwalają na dokładne odzwierciedlenie w systemach informatycznych realizowanych w przedsiębiorstwie procesów, co umożliwia ich wsparcie z najwyższą efektywnością. Systemy klasy ERP dają możliwość objęcia pełnej kontroli nad wszystkimi działaniami firmy, co pozwala na podniesienie jej konkurencyjności na rynku. Dlatego powoli stają się powszechnym standardem w polskich przedsiębiorstwach, a nie tylko technologiczną nowinką, która zawitała do nas z Zachodu.

 

 

AX: