Aplikacje webowe w zastosowaniach biznesowych
          pl   en

Aplikacje webowe w zastosowaniach biznesowych

Powszechny dostęp do Internetu sprawił, że zmieniły się nie tylko możliwości komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, ale stworzył także nowe uwarunkowania, w jakich projektowane jest wewnętrzne oprogramowanie dla firm. Aplikacje dedykowane coraz częściej korzystają z potencjału, jaki niesie za sobą wykorzystanie dostępu online do danych na temat zasobów przedsiębiorstwa.

 We wczesnym okresie rozwoju przesyłu danych popularnym rozwiązaniem w tworzeniu oprogramowania dla firm było wykorzystanie sieci lokalnych (LAN), za pomocą których następowała komunikacja pomiędzy aplikacjami pracującymi na różnych stanowiskach roboczych. Jednak rozwój infrastruktury sieciowej doprowadził do pojawienia się trendu tworzenia oprogramowania webowego, które instalowane jest na zewnętrznym serwerze danych, a dostęp do niego odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Trend szybko przerodził się w normę i obecnie większość programów projektowanych na potrzeby biznesowe pracuje właśnie w ten sposób. Przyczyną popularyzacji tego rozwiązania była potrzeba dostępu do danych w czasie rzeczywistym przez nieograniczoną liczbę użytkowników z dowolnego miejsca. Aplikacje webowe dają taką możliwość, co czyni je bardzo wygodnym w obsłudze narzędziem. Technologia ta niesie za sobą kilka istotnych zalet.

Łatwość instalacji

Aplikacje webowe nie wymagają instalowania żadnego oprogramowania na poszczególnych stacjach roboczych – wszystko, czego potrzebuje pracownik do pracy, to przeglądarka internetowa, która domyślnie jest preinstalowana na większości komputerów. Mogą to być zarówno występujące w systemach operacyjnych Internet Explorer czy Safari, jak również Firefox, Chrome, Opera lub dowolny inny program tego typu. Pracownik po prostu otwiera przeglądarkę internetową, wpisuje adres strony www i już może korzystać z systemu informatycznego. 

Decydując się na oprogramowanie na zamówienie należy jednak określić, czy dana aplikacja będzie pracowała tylko na jednej przeglądarce czy może wymagana jest zgodność z wieloma programami tego rodzaju. Poszczególne przeglądarki internetowe różnią się w sposobie interpretacji danych otrzymywanych z aplikacji webowej, dlatego należy dostosować je do współpracy z poszczególnymi przeglądarkami, co nastręcza twórcom oprogramowania dodatkowej pracy. Dotyczy to oczywiście bardziej zaawansowanych rozwiązań – w przypadku prostych aplikacji problem ten jest marginalny. Oprogramowanie na zamówienie posiada tę przewagę nad gotowymi rozwiązaniami, że możliwe jest przystosowanie go do konkretnych uwarunkowań – w przypadku zakupu gotowego programu często bowiem pojawia się problem, że może ono być w pełni kompatybilne tylko z częścią przeglądarek, niekoniecznie tej, która jest obecnie wykorzystywana w zakupującym go przedsiębiorstwie. 

Korzystanie z aplikacji webowej rozwiązuje problem konieczności dostępu do komputera, na którym jest zainstalowany dany program – nie ma niebezpieczeństwa, że w przypadku awarii stacji roboczej nastąpi ograniczenie dostępu do danych lub ich całkowita utrata. Również modernizacja infrastruktury sprzętowej w przedsiębiorstwie przebiega znacznie szybciej – w przypadku tego rodzaju systemu informatycznego nie ma konieczności ponownej instalacji oprogramowania na nowo zakupionych komputerach.

Dostępność

Aplikacja webowa instalowana jest na centralnym serwerze, skąd można uzyskać do niej dostęp z dowolnego komputera w firmie, a – w razie zaistnienia takiej potrzeby – także poza nią. Każdy z pracowników otrzymuje indywidualny identyfikator (login) i przypisane do niego hasło, za pomocą których korzysta z aplikacji. Pozwala to na bardzo proste zarządzanie użytkownikami – w programie można tworzyć grupy osób, którym przyznawane są odpowiednie uprawnienia dostępu do określonych danych i funkcji systemu. Dzięki temu każdy pracownik może korzystać tylko z tych elementów programu, których obsługa wymagana jest do wykonywania obowiązków związanych z jego stanowiskiem pracy. System grupowych i indywidualnych uprawnień chroni także przed niepowołanym dostępem do danych – użytkownik może wyświetlać tylko te informacje, na których uzyskanie zezwolił mu administrator aplikacji. Taki sposób zarządzania dostępem umożliwia łatwe i szybkie dodawanie nowych lub usuwanie dotychczasowych użytkowników, jak również prostą aktualizację uprawnień w przypadku zmiany zakresu obowiązków danego pracownika – cała procedura odbywa się przy pomocy kilku kliknięć. 

Z umieszczeniem aplikacji na centralnym serwerze wiąże się jednak pewne zagrożenie – jeżeli nastąpi awaria sieci i pracownicy nie będą mieli dostępu do Internetu, zostaną odcięci także od dostępu do aplikacji. Tego problemu można częściowo uniknąć poprzez instalację aplikacji webowej na serwerze wewnętrznym. Przetrzymywanie wszystkich danych na jednym urządzeniu rodzi także obawę o możliwość utraty danych – dlatego bardzo ważnym aspektem dbania o infrastrukturę IT w przedsiębiorstwie jest regularne, możliwie jak najczęstsze tworzenie kopii zapasowych wszystkich baz danych na nośnikach niezależnych od głównego miejsca przechowywania plików. 

Integracja danych

Centralizacja systemu ma bardzo duże znaczenie w kwestii integracji obiegu danych w przedsiębiorstwie. Dzięki wprowadzeniu jednej aplikacji, która może być wykorzystywana zdalnie, rozwiązuje się na przykład problem przepływu informacji w przypadku rozproszonej struktury firmy. Poszczególne oddziały mogą korzystać z jednej aplikacji, dzięki czemu wszystkie dane na temat działalności firmy znajdują się w jednym systemie informatycznym, do którego dostęp mogą mieć wszyscy uprawnieni pracownicy z dowolnego miejsca na świecie – nie ma znaczenia to, czy firma posiada swoje oddziały w jednym mieście czy na różnych kontynentach. 

Dezintegracja danych jest bardzo poważnym problemem w przypadku przedsiębiorstw, które korzystają z wielu systemów informatycznych, obsługujących różne zadania. Stworzenie jednego programu, obejmującego wszystkie procesy realizowane w firmie, pozwala na uniknięcie sytuacji, kiedy przepływ danych jest ograniczony i zaburza właściwe funkcjonowanie organizacji.

Oprogramowanie na zamówienie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku firm, które chcą ujednolicić sposób wykonywania zadań w ramach swojej struktury. Aplikacje dedykowane umożliwiają bowiem wierne odzwierciedlenie w systemie wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Dodatkowo, jeżeli posiadają budowę modułową, możliwe jest proste ich rozwijanie, dzięki czemu można dokonać modernizacji systemu informatycznego w przypadku zmian organizacyjnych, które z czasem zachodzą w każdej firmie. Ułatwia to także proces wdrożenia rozwiązania, kiedy ma ono bardzo złożony charakter. Nie ma bowiem konieczności tworzenia systemu, który od razu obejmie wszystkie aspekty działalności organizacji – otwarta, modułowa architektura oprogramowania pozwala na dodawanie następnych funkcji etapami. W ten sposób można przeprowadzić wdrożenie metodą ewolucyjną, na przykład projektując nowe moduły systemu, które będą obsługiwały kolejne działy przedsiębiorstwa. Efektem finalnym będzie stworzenie centralnego, spójnego systemu informatycznego, który obejmie swoim działaniem wszystkie procesy realizowane w ramach funkcjonowania firmy.

Bezpieczeństwo

Dla osób mniej zorientowanych w kwestiach technicznych, aplikacje webowe mogą wydawać się rozwiązaniem mało bezpiecznym. Nie jest to jednak prawda. Sam fakt powszechności tego rodzaju oprogramowania świadczy o tym, że jest ono sprawdzone i można mu zaufać. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na popularność usług różnego rodzaju, takich jak Allegro, Facebook czy Gmail, które bardzo często znajdują zastosowanie w działaniach biznesowych – wszystkie one mają charakter aplikacji webowych. Po pierwsze, dostęp do aplikacji – jak zostało to wcześniej wspomniane – regulowany jest przez złożony system uprawnień, dlatego nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do danych zawartych w systemie. Wszystko to dzięki dokładnie opracowanym sposobom szyfrowania haseł i wykorzystania bezpiecznego połączenia w oparciu o certyfikat SSL (https), które gwarantują najwyższy stopień poufności przekazywanych z i do aplikacji danych.

Po drugie, możliwość połączenia z aplikacją webową może być ograniczona do konkretnych adresów IP – odpowiednie uprawnienia dostępu ustawione na serwerze mogą pozwalać połączyć się z nią na przykład jedynie z biura firmy. Problem bezpieczeństwa zdalnego dostępu (spoza siedziby organizacji) może być rozwiązany przez użycie VPN, który umożliwia zdalny dostęp do systemu jedynie po wylegitymowaniu się przez komputer użytkownika przyznanym mu wcześniej indywidualnym identyfikatorem.

Możliwości konfiguracji aplikacji webowych w zakresie bezpieczeństwa są bardzo szerokie, dlatego producent oprogramowania dysponujący potrzebną wiedzą może przeprowadzić nawet bardzo złożone wdrożenie, które będzie spełniało najwyższe standardy w kwestii poufności danych. Oczywiście pozostawienie pełnego dostępu do aplikacji z zewnątrz firmy rodzi niebezpieczeństwo prób dokonywania ataków, dlatego należy bardzo rozważnie podejść do ustalania polityki bezpieczeństwa IT w firmie. Dodatkowo należy przemyśleć kwestię wyboru własnego hostingu lub korzystania z usług podmiotów zewnętrznych. Niezależna firma hostingowa w wielu przypadkach będzie posiadała lepszą infrastrukturę sprzętową, co pozwala jej zagwarantować wyższy poziom sprawności technicznej serwera, z drugiej strony pojawia się problem poufności danych w przypadku przekazywania ich na zewnątrz, do serwerów firm trzecich.

Aplikacje webowe są trafnym wyborem w przypadku przedsiębiorstw, które poszukują wygodnego, bezpiecznego i elastycznego rozwiązania do gromadzenia i przetwarzania istotnych dla swojej działalności danych. Szerokie możliwości projektowania i konfiguracji takiego oprogramowania dają swobodę w dopasowaniu go do indywidualnych potrzeb danej firmy. Bez wątpienia będą one coraz bardziej dominującą formą oprogramowania wykorzystywanego w biznesie i zastosowaniach prywatnych na przestrzeni najbliższych lat.

AX: