Decydując się na zakup dowolnego urządzenia – telefonu komórkowego, komputera, drukarki – staramy się wybrać urządzenie, które najpełniej będzie odpowiadało naszym potrzebom i oczekiwaniom. Dlatego też, nie sposób udzielić uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o najlepsze rozwiązanie dostępne na rynku. Analizując wyniki sprzedaży można natomiast jednoznacznie stwierdzić, które z dostępnych rozwiązań jest najpopularniejsze i dlaczego.

Klienci wybierają drukarkę etykiet Avery Dennison ADTP1 ponieważ:

  • szybki wydruk wysokiej jakości etykiet przyspiesza przepływ towarów w łańcuchu dostaw i usprawnia zarządzanie procesami magazynowymi,
  • skrócenie do minimum czasu przestojów serwisowych zwiększa efektywność pracy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z eksploatacją urządzenia,
  • system weryfikacji kodów kreskowych pozwala unikać błędów w dostawach i związanych z nimi kosztów,
  • praktycznie bezobsługowa praca urządzenia sprawia, że proces oznakowywania produktów angażuje minimalne moce przerobowe, dodatkowo obniżając koszty związane z eksploatacją urządzenia,  
  • możliwość wydruku etykiet z kodami kreskowymi oraz etykiet RFID sprawia, że ADTP1 znajduje zastosowanie niemal w każdym zakładzie produkcyjnym, magazynie i centrum logistycznym.