Dane rejestracyjne
          pl   en

Dane rejestracyjne

HDF POLSKA Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47 
02-672 Warszawa
Polska 
NIP: 691-246-32-18 KRS: 0000358025 
Kapitał zakładowy (opłacony): 100 000 PLN 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy

AX: