Moduły, pluginy standardowe
          pl   en

Barcode Filter

Generuje kod kreskowy na podstawie standardowej komendy PCL

barcode

Unicode Filter

Umożliwia wydruk w Unicode na urządzeniach, które go nie wspierają

Prescribe Filter

Konwertuje wydruki Prescribe do PCL

prescribe

Macro Filter

Umożliwia zapisanie i korzystanie z możliwości makr PCL bezpośrednio na BENS

CarbonCopy Filter

Umożliwia automatyczne skopiowanie całego zadania wydruku lub wybranych części

OCR-Filter

Umożliwia wykorzystanie fontów OCR-A i OCR-B na drukarkach PCL

DataCompress Filter

Wymaga zastosowania dwóch BENS. Umożliwia przesyłanie skompresowanych danych pomiędzy nimi. Jeden z nich kompresuje, drugi dekompresuje i wysyła na lokalne drukarki

Font Filter

Umożliwia wgranie fontów używanych podczas wydruków na BENS

CleverPrint Filter

Narzędzie administracyjne, dzięki któremu wszystkie wydruki mogą być drukowane jako czarno-białe, w duplex lub w trybie ECO

SplitSpool Filter

Umożliwia ustalenie kolejności wydruku tak, aby były zadania pojawiały się one w pakietach dokumentów powiązanych - na przykład, dokument magazynowy i faktura dla konkretnego zamówienia nawet gdy nie zostały wysłane na drukarkę jedno po drugim

MergeJobs Filter

Tworzy jedno zadanie wydruku z kilku innych

PrintToBox Filter

Umożliwia przechowanie wydruku na drukarce - dzięki czemu uprawniony użytkownik może wydrukować w dowolnej chwili

Mobile Printing

Umożliwia wydruk z urządzeń IOS®

Funkcja Follow me

Umożliwia wydruk na drukarce wskazanej przez użytkownika przed wydrukiem

Wydruk IPDS/AFPDS

Umożliwia wydruk korzystająć z protokołu IPDS

Alias Filter

Filtr BENS Alias dokonuje transkrypcji nazwy użytkownika osoby drukującej na odpowiednią nazwę użytkownika z Active Directory (AD). Dzięki tej procedurze użytkownicy jednej platformy mogą uczestniczyć w procesach drukowania za pomocą własnego, a nie zgodnego z AD uwierzytelniania (na przykład systemu SAP), który w przeciwnym razie wymagałby uwierzytelnienia AD (np. Follow Me, Secure Printing, itp.).

Load Balancing

Plugin dystrybuuje przychodzące zadania drukowania w określonej kolejności do poszczególnych drukarek podłączonych do wtyczki Load Balancing Plugin.

Universal Filter

Filtr uniwersalny BENS zapewnia kompleksową funkcję wyszukiwania i zamiany dla różnych typów wydruku.

PDF Converted

Konwertuje PCL do pdf umożliwiając podgląd wydruku

AX: