Case studies - nasze wdrożenia, systemy na zamówienie, wydruk etykiet, system RFID
          pl   en

Firma z branży finansowej, w związku z dynamicznym rozwojem w ciągu ostatnich lat, poszukiwała rozwiązań mogących usprawnić i doprecyzować procesy inwentaryzacji środków trwałych, aby zminimalizować występujące rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem księgowym środków trwałych.

WIĘCEJ

System zarządzania zamówieniami to oprogramowanie służące do kompleksowej kontroli wyrobów gotowych od momentu wygenerowania zamówienia do etapu wysłania odpowiednich części do klienta.

WIĘCEJ

Oprogramowanie ma na celu weryfikację pasażerów przed wejściem do strefy odpraw. Zostało wykonane w technologii C#, w oparciu o Windows SQL Server 2014. Przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, specjaliści firmy HDF Polska zaprojektowali system kontrolujący poprawność danych zapisanych w kodzie kreskowym biletu lotniczego. Dzięki szczegółowej weryfikacji, dostęp do odprawy celnej i wejścia na pokład samolotu mają wyłącznie wybrane osoby.

WIĘCEJ

Dla jednego z światowych liderów w produkcji urządzeń AGD opracowaliśmy zaawansowany system DPM do przetwarzania odczytanych danych z kodów Datamatrix. Głównym zadaniem projektowanego rozwiązania było ułatwienie pracownikom dostępu do danych o produktach oznaczonych kodami Datamatrix przy pomocy technologii bezpośredniego znakowania DPM, które są przechowywane w różnych bazach danych.

WIĘCEJ

System wspiera zarządzanie przestrzenią magazynową w magazynie wysokiego składowania, którego pracownicy ze względu na wysokość i rozmieszczenie regałów w hali magazynowej nie byli wstanie wizualnie ocenić, czy dane miejsce składowania jest puste czy zajęte. W konsekwencji osoba obsługująca wózek widłowy była zmuszona do podjeżdżania wózkiem pod wybrany regał i szukania wolnego miejsca składowego. Powyższa praktyka wpływała na efektywność pracy magazynu, a nierzadko prowadziła również do występowania strat wynikających z uszkodzenia gotowych produktów, na które kładziono inne produkty.

WIĘCEJ
AX: