System zarządzania przestrzenią magazynową dla z branży automotive
          pl   en

System zarządzania przestrzenią magazynową dla z branży automotive

Rozwiązanie, które stworzyliśmy na specjalne zamówienie Klienta zwiększa efektywność pracy magazynu i pozwala obniżyć niemal do zera prawdopodobieństwo występowania strat związanych z błędem człowieka. Na początek podzieliliśmy regały w magazynie ze względu na widoczność sygnalizacji świetlnej z miejsca, w którym operatora wózka widłowego wjeżdża do magazynu. W ten sposób otrzymaliśmy dwie grupy regałów – przednie, których sygnalizacja świetlna była widoczna dla operatora i tylne, których sygnalizacja świetlna nie była widoczna z miejsca, w którym operator zaczynał pracę. Następnie na wszystkich regałach zamontowano czujniki optyczno-odbiciowe oraz standardowe sygnalizatory świetlne w kolorach zielonymi czerwonym. Zadaniem zielonych sygnalizatorów jest informowanie o tym, że dane miejsce składowania jest puste, zaś czerwonych, że jest zajęte. Odpowiedni kolor sygnalizatora świetlnego zapala się automatycznie po zajęciu/zwolnieniu danego miejsca składowania na regale. Ze względu na ograniczoną widoczność sygnalizacji – świateł zielonych i czerwonych – zamontowanych na tylnych regałach informacje o wolnych i zajętych miejscach na tych regałach są przesyłane do systemu, który wyświetla je na dużym monitorze LCD zamontowanym w taki sposób, aby operator wózka widłowego od razu widział, które miejsca są wolne, a które zajęte. Obraz na monitorze to tabela odpowiadająca regałom (kolumny tabeli) i poziomom (wiersze tabeli). Jeśli dane miejsce składowania jest wolne odpowiadająca mu komórka tabeli jest wypełniona kolorem zielonym z napisem „WOLNE”, jeśli jest ono zajęte analogicznie komórka tabeli jest wypełniona kolorem czerwonym z napisem „ZAJĘTE”.

System pozwala nie tylko na podniesienie wydajności pracy pracowników, którzy nie muszą już tracić czasu na szukanie pustych miejsc składowania i ograniczenie do minimum możliwości uszkodzenia gotowych produktów, ale również na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz analizowanie danych dotyczących rzeczywistego wykorzystania miejsc składowania.

Podczas wdrożenia systemu u Klienta wykorzystaliśmy następujący sprzęt z: moduł IO wejść/wyjść cyfrowych ADAM 6250, czujnik optyczno-odbiciowy 10-100cm Riko R3JK-DU100KP2, standardowy sygnalizator świetlny, serwer DELL, telewizor plazmowy.

AX: