Systemy plakatowe dla marketu budowlanego
          pl   en

Systemy plakatowe dla marketu budowlanego

System do projektowania plakatów został przygotowany w taki sposób, aby umożliwiać centralne projektowanie plakatów cenowych i produktowych dla wszystkich sklepów z uwzględnieniem różnic cenowych, które mogą występować w poszczególnych placówkach handlowych. Pracownicy odpowiedzialni za projektowanie materiałów promocyjnych przygotowują szablony plakatów korzystając z danych produktowych znajdujących się w centralnej bazie danych oraz pól złączonych. W praktyce oznacza to, że pracownicy zatrudnieni w centrali opracowują jeden projekt plakatu cenowego dla danego produktu i zapisują go w systemie, z którego później pobierają go pracownicy poszczególnych sklepów odpowiedzialni za wydruk plakatów. Żeby uniknąć błędów wynikających z różnic cenowych w poszczególnych placówkach projekty plakatów zamiast cen zawierają pola złączone, w które system automatycznie wczytuje dane z bazy danych sklepu. W konsekwencji na tym samym plakacie dla sklepu z Gliwic może widnieć inna cena żarówki LED niż dla sklepu z Wrocławia.

Uzupełnieniem wdrożonego rozwiązania jest system online służący do zamawiania plakatów. System umożliwia wszystkim uprawnionym pracownikom danej placówki handlowej składanie zamówień na wydruk wybranych plakatów. Pracownik zamawiający plakat otwiera stronę systemu w przeglądarce internetowej i loguje się na swoje konto. Następnie wybiera rodzaj i liczbę potrzebnych plakatów i wysyła zamówienie do działu odpowiadającego za wydruk plakatów. Plakaty drukowane są lokalnie w danej placówce, co pozwala uniknąć pomyłek podczas dystrybucji plakatów do poszczególnych placówek oraz kosztów związanych z transportem plakatów z punktu wydruku do sklepu. Pracownik składający zamówienie widzi na swoim urządzeniu kompletny plakat wraz z danymi w polach złączonych. Dzieje się tak, ponieważ zaraz po otwarciu szablonu przez zalogowanego pracownika system automatycznie wczytuje w pola złączone dane z bazy danych odpowiadającej danemu sklepowi. Dzięki temu pracownik ma pewność, że zmienna np. cena lub data promocji umieszczona na plakacie jest poprawna. Zamówienia z całego sklepu są zapisywane w systemie. Osoba odpowiedzialna za wydruk plakatów może zarządzać zamówieniami, np. dzieląc je zależnie od formatu zamówionego plakatu, co w znaczący sposób wpływa na efektywność pracy drukarni.

Zastosowane rozwiązania upraszczają i przyspieszają proces zamawiania oraz wydruku plakatów, jak również pomagają w umacnianiu wizerunku marki poprzez wizualne ujednolicenie plakatów w całej sieci sklepów.

AX: