Funkcje
          pl   en

Okno główne systemu umożliwiające użytkownikowi bieżącą kontrolę dokumentów i zadań do wykonania.

WIĘCEJ

Moduł z funkcjami zaawansowanego systemu CRM do zarządzania danymi kontrahentów – klientów i dostawców.

WIĘCEJ

Moduł do zarządzania produktami z funkcją tworzenia rozbudowanych opisów produktów i wstawiania zdjęć.

WIĘCEJ

Moduł o funkcjonalności programu do generowania ofert handlowych z funkcją bezpośredniej wysyłki do klienta.

WIĘCEJ

Moduł do zarządzania zamówieniami dla dostawców z możliwością podglądu cen i wyboru najkorzystniejszej oferty.

WIĘCEJ

Moduł o funkcjonalności programu do wystawiania faktur i systemu do przyjmowania wpłat pieniężnych.

WIĘCEJ

Moduł odpowiedzialny za pobieranie aktualnych kursów walut dla przeliczeń w programie ze wskazanego serwisu.

WIĘCEJ

Moduł umożliwiający generowanie przejrzystych, a zarazem czytelnych raportów finansowych i raportów ofert.

WIĘCEJ

Gwarancja poprawnego obiegu dokumentów w magazynie.

WIĘCEJ

Moduł odpowiedzialny za archiwizację danych z funkcją archiwizacji dokumentów przychodzących w formacie PDF.

WIĘCEJ

Moduł umożliwiający definiowanie podstawowych parametrów programu zależnie od potrzeb użytkownika.

WIĘCEJ

Moduł do zarządzania programem OFFERION 5.0 dla użytkowników z przyznanymi uprawnieniami Administratora.

WIĘCEJ
AX: