Sporządzenie dokumentacji projektowej
          pl   en

Sporządzenie dokumentacji projektowej

Po dokonaniu wstępnej analizy, przechodzimy do sporządzenia dokumentacji projektowej, tzw. zeszytu wymagań, tworzymy harmonogram realizacji projektu i wstępną wycenę systemu.

 

AX: