Prace programistyczne
          pl   en

Prace programistyczne

Kolejny etap stanowią prace programistyczne, testy aplikacji pod kątem poprawności działania i zgodności z pierwotnie ustalonymi wymaganiami oraz tworzenie interfejsu użytkownika.

 

AX: