System kontroli przepływu towarów - do weryfikacji zgodności ilości towarów z ilością zadeklarowaną przez kontrahenta
          pl   en

 

HDF Kontrola przepływu towarów

System do kontroli przepływu dóbr w strefie dostaw

Wykorzystywany jest do weryfikacji zgodności ilości towarów rzeczywiście dostarczonych do magazynu z ilością zadeklarowaną w dokumencie dostawy przez kontrahenta. System kontroli bazuje na technologii kodów kreskowych. Rejestracja towarów dokonywana jest w momencie ich przyjmowania do magazynu przy użyciu czytników kodów kreskowych. Odczytane z etykiet dane są przesyłane do centralnej bazy danych. System kontroli umożliwia porównanie uzyskanych wyników z ilością podaną przez dostawcę w odpowiednich dokumentach.

 

AX: