BIblioteki do generowania kodów kreskowych dla WINDOWS, LINUX, SUSE, PLD, UNIX, SOLARIS
          pl   en

Biblioteki do generowania kodów kreskowych

Dla Windows:

  • BarCodeEngine.Wrapper.v4.0.dll – biblioteka dla C#, VB, .Net (główna biblioteka kodów kreskowych),
  • BarCodeEngine.Designer.v4.0.dll – biblioteka dla C#, VB, .Net (kreator ustawień kodów kreskowych),
  • bce40.dll – biblioteka dla systemów Windows C++ 32 bitowych,
  • bce40x64.dll – biblioteka dla systemów Windows C++ 64-bitowych.

Dla Linux, SuSe, PLD, Unix, Solaris:

  • libbce40.a – biblioteka statyczna dla systemów Linux(SuSe, PLD …) C++ 32-bitowych,
  • libbce40.so – biblioteka dynamiczna dla systemów Linux(SuSe, PLD …) C++ 32-bitowych,
  • libbce40x64.a – biblioteka statyczna dla systemów Linux(SuSe, PLD …) C++ 64-bitowych,
  • libbce40x64.so – biblioteka dynamiczna dla systemów Linux(SuSe, PLD …) C++ 64-bitowych.

Biblioteka BarCodeEngine.Designer.v4.0.dll

HDF BarCode System SDK 4.0 zawiera bibliotekę BarCodeEngine.Designer.v4.0.dll, której interfejs został wyposażony w okna dialogowe umożliwiające ustawianie parametrów dla wszystkich dostępnych kodów kreskowych. Po ustawieniu parametrów biblioteka zwraca ustawienia kodu kreskowego w postaci ciągu tekstowego, który można później wykorzystać przy masowym generowaniu kodów kreskowych.
Moduł zawiera interfejs użytkownika w trzech językach: angielskim, niemieckim i polskim.

AX: