FAQ - biblioteki kodów kreskowych sposób użycia
          pl   en

Jak pobrać domyślne parametry kodu kreskowego DataMatrix

BARCODEDATA bcd = new BARCODEDATA();
bool bRet = bce.GetDefaultParameters(ref bcd, eBarCodeIDs.bid_DM);

Jak ustawić parametry kodu kreskowego

BARCODEDATA_2W lbcd = bcd.m_2w;
 
lbcd.m_2W4W.m_dBar1 = Convert.ToDouble(txtBar1.Value);
lbcd.m_2W4W.m_dBar2 = Convert.ToDouble(txtBar2.Value);
lbcd.m_2W4W.m_dSpace1 = Convert.ToDouble(txtSpace1.Value);
lbcd.m_2W4W.m_dSpace2 = Convert.ToDouble(txtSpace2.Value);
lbcd.m_dBarX = Convert.ToDouble(txtBarX.Value);
lbcd.m_2W4W.m_dHeight = Convert.ToDouble(txtBarCodeHeight.Value);
 
bcd.m_2w = lbcd;

Jak pobrać szczegółowe informacje o kodzie kreskowym

//get number of active bar codes (after setting pass)
int NumberOfBarCodes;
bce.LoadBarCodesInfo(out NumberOfBarCodes);

for (int i = 0; i < NumberOfBarCodes; i++)
{
	bool bActive = false;
	BARCODEINFO bi = bce.GetBarCodeInfo(i, out bActive);
	var item = new
	{
		BarCodeInfo = bi,
		BarCodeName = bi.m_szBarCodeName
	};                
}

Jak ustawić tekst do zakodowania dla kodu hybrydowego

bce.SetEncodingText(ref bcd, "THIS_IS_NEW_TEXT_2D");
bce.SetEncodingTextHYbrid(ref bcd, "THIS_IS_NEW_TEXT_1D");

Jak ustawić tekst do zakodowania dla kodu kreskowego

bce.SetEncodingText(ref bcd, "THIS_IS_NEW_TEXT");

Jak pobrać wartość domyślnego tekstu dla kodu Code128

BARCODEDATA bcd = new BARCODEDATA();
//get default texts
bce.GetDefaultParameters(ref bcd, eBarCodeIDs.bid_Code128A);

string defaultText = bce.GetEncodingText(bcd);

Jak poprawnie załadować bibliotekę

BarCodeEngineWrapper bce = new BarCodeEngineWrapper();
 
//set path to bar code fonts (for HRT)
bce.SetFontsPath("c:/BarCodeEngine/Fonts");

//set bar codes password (unlock bar codes) 
bce.SetPassword("type here unlocking pass");

//get number of active bar codes (after setting password)
int NumberOfBarCodes;
bce.LoadBarCodesInfo(out NumberOfBarCodes);

Przykłady użycia biblioteki dla środowiska C# (2)

//pokaż kreator kodów kreskowych w języku angielskim (designer)
string sParams = "";
BarCodeEngineDesigner.ShowDesigner(ref sParams, "", true, "en");

Przykłady użycia biblioteki dla środowiska C# (1)

//generowanie kodu kreskowego Code39
BarCodeEngineWrapper bce = new BarCodeEngineWrapper();
 
//set path to bar code fonts (for HRT)
bce.SetFontsPath("c:/BarCodeEngine/Fonts");

//set bar codes password (unlock bar codes) 
bce.SetPassword("type here unlocking pass");

//get number of active bar codes (after setting password)
int NumberOfBarCodes;
bce.LoadBarCodesInfo(out NumberOfBarCodes);
BARCODEDATA bcd = new BARCODEDATA();

//generowanie obiektu Image
Image img = bce.CreateBarCodeImage(ref bcd, eBCE_GraphicOutFormats.of_BMP);
AX: