Funkcje biblioteki do generowania kodów kreskowych
          pl   en

Funkcje

Funkcje w klasie bazowej umożliwiają:

 • ustawienie parametrów kodu kreskowego,
 • ustawienie tekstu kodu kreskowego,
 • wygenerowanie kodu kreskowego,
 • wstawianie dynamicznie generowanych kodów kreskowych do aplikacji środowiska .NET Framework 4.5, 4.0, 3.0 i 2.0,
 • pobranie rozmiaru kodu kreskowego,
 • sprawdzenie poprawności ciągu znaków do zakodowania,
 • zapisanie parametrów kodu kreskowego do ciągu tekstowego,
 • zapisanie parametrów kodu kreskowego do pliku,
 • wygenerowanie obiektu w formatach graficznych: BMP, EPS, JPG, GIF, PNG, TIFF i PCL,
 • zapisanie kodu kreskowego w formie pliku: BMP, EPS, JPG, GIF, PNG, TIFF i PCL,
 • pobranie kodu kreskowego w postaci obiektu System.Drawing.Image,
 • pobranie standardowych parametrów kodu kreskowego,
 • ustawienie hasła odblokowującego kody kreskowe,
 • ustawienie optymalizacji dla drukarek wysokowydajnych,
 • ustawienie ścieżki dla czcionek, używanych do drukowania tekstu pod kodem kreskowym,
 • pobranie listy aktywnych kodów kreskowych,
 • pobranie kodu błędu,
 • pracę na systemach Microsoft Windows, Linux (SuSE, PLD), Unix, AIX, Solaris i innych.

Ponadto program umożliwia:

 • korygowanie wydruku kodów kreskowych dla drukarek wysokowydajnych. Moduł znajduje zastosowanie w przypadku, gdy drukarka wysokowydajna nierównomiernie nanosi proszek/tusz drukarski na drukowaną powierzchnię,
 • generowanie spersonalizowanych kodów kreskowych poprzez podanie specjalnej flagi w bibliotece np.: BCE_AddStartAndStopToHRT umożliwia dodanie znaku Start (*) i Stop (*) do tekstu pod kodem kreskowym Code39,
 • generowanie kodów kreskowych w postaci obiektu System.Drawing.Image, który umożliwia dalsze operacje i przetwarzanie w projektach dla systemów Windows,
 • generowanie natywnych obiektów graficznych: bmp, tif, gij, jpg, png, które umożliwia dalsze operacje i przetwarzanie tych kodów w projektach dla systemów Windows, Linux, Unix itp.
AX: