pl   en

Podstawowe moduły WMS

Program magazynowy można rozbudować o dodatkowe moduły zwiększające jego możliwości. Charakterystyka modułów podstawowych WMS

Funkcje ogólne

 • Rejestrowanie i tworzenie dokumentów magazynowych
 • Akceptowanie i generowanie etykiet w standardzie GS1
 • Prowadzenie kart asortymentowych
 • Rejestrowanie stanów magazynowych na podstawie dokumentów magazynowych
 • Kontrola czasu realizacji i identyfikacja pracownika odpowiedzialnego za wykonanie danej operacji
 • Nadzór nad postępem realizacji poszczególnych czynności
 • Automatyczne aktualizowanie stanów magazynowych po każdej operacji
 • Tworzenie całościowego obrazu stanów magazynowych
 • Zarządzanie nośnikami i opakowaniami zwrotnymi przypisanymi do konkretnego kontrahenta
 • Gromadzenie danych o zwrotach z produkcji, reklamacjach od odbiorców
 • Przeprowadzanie zmian cen wybranych towarów
 • Współpraca z urządzeniami automatycznej identyfikacji: czytnikami, terminalami, drukarkami
 • Wymiana danych z zewnętrznymi systemami (np. system ERP)

Dane podstawowe/Parametry

 • Definiowanie danych opisujących budowę magazynu: ilości i rodzajów magazynów (główne, zewnętrzne, przeładunkowe, itd.), dostępnych obszarów i miejsc magazynowych
 • Definiowanie danych nośników magazynowych: nazwy, typy (paleta, pudło, beczka, kosz, wieszak, itd.), cechy (masa, pojemność, rozmiar, itd.), możliwe miejsca składowania, przeznaczenie
 • Określanie wysokości zapasu minimalnego i maksymalnego (optymalnego) dla poszczególnych asortymentów i magazynów

Przyjmowanie

 • Kontrola ilości, wartości i jakości przyjmowanego towaru (dostawy zewnętrzne i dostawy z produkcji)
 • Kontrola zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem, awizem dostawy, fakturą
 • Tworzenie jednostek magazynowych i etykiet, zawierających kody kreskowe, numery identyfikacyjne, oznaczenie miejsca składowania i inne potrzebne informacje
 • Zarządzanie obszarem buforowym
 • Dobór miejsca składowania do przyjętego towaru (automatyczny lub ręczny)

Składowanie

 • Ustalanie miejsc składowania towarów zgodnie z przyjętymi kryteriami, np. współczynnikiem rotacji
 • Nadzorowanie lokowania składowanych towarów
 • Obsługa przesunięć międzymagazynowych
 • Zarządzanie stanami magazynowymi według miejsc, artykułów, asortymentów, nośników magazynowych, dostawców, odbiorców
 • Identyfikowanie numerów serii i partii produktów, dat produkcji
 • Monitorowanie terminów przydatności
 • Dokonywanie rezerwacji towarów, miejsc składowania i nośników magazynowych

Inwentaryzacja

 • Przeprowadzanie inwentaryzacji ciągłej i okresowej
 • Wspomaganie spisu z natury: generowanie arkuszy, ewidencja rzeczywistych ilości
 • Rozliczanie inwentaryzacji: ustalanie różnic inwentaryzacyjnych, generowanie protokołów rozbieżności, korekta stanów

Wydawanie

 • Zarządzanie kompletacją: tworzenie listy kompletacyjnej, przydział pracowników do zadania, wybór nośników i odpowiednich jednostek wysyłkowych, kontrola poprawności podczas i po zakończeniu operacji
 • Wydawanie towaru zgodnie z przyjętą zasadą (FIFO, LIFO, FEFO)
 • Kontrola zgodności wydań towarów ze zleceniami wewnętrznymi i zamówieniami odbiorców
 • Automatyczne lub ręczne planowanie i tworzenie wysyłek do odbiorcy

Raportowanie

 • Generowanie statystyk, zestawień i raportów o ilościowym i wartościowym stanie zapasów, obrocie materiałowym z podziałem na przedziały czasowe, asortymenty, odbiorców, dostawców, daty ważności, itd.
 • Tworzenie raportów o stopniu wykorzystania powierzchni magazynowej