HDF 128
          pl   en

HDF 128

Najważniejsze informacje o kodzie 128:

  • kod alfanumeryczny, jednowymiarowy
  • kod wysokiej rozdzielczości
  • pozwala zakodować znaki ASCII (0-127)
  • może być skanowany w każdym kierunku
  • nie ma ograniczeń co do długości samego kodu


Kod 128 jest nośnikiem danych, opisujących różne, ważne dla zarządzania dostawami, dokumentami i produktami informacje. Cechą wyróżniającą kod 128 dla celów np. zarządzania łańcuchem dostaw jest system tzw. identyfikatorów zastosowania (IZ). Wykorzystanie identyfikatora zastosowań pozwala na zakodowanie danych logistycznych w kodzie kreskowym. 

Kod 128 jest używany między innymi w magazynach, logistyce (opakowania transportowe) oraz sprzedaży detalicznej. W kodzie można zapisać: datę produkcji, okres trwałości, wymiary towaru, ilość, numer seryjny, informacje o rodzaju towaru itp. Kod ten znajduje również zastosowanie następujących obszarach: rachunki zwrotne, kupony, elektroniczne identyfikatory seryjne, zasosowania wewnętrzne przedsiębiorstwa, rachunki płatnicze.

Przykład: wstawianie kodu Code128 do dokumentu MS Word

  • Przy użyciu dowolnej czcionki (Arial, Times New Roman itp.) wpisujemy w dokumencie MS Word ciąg znaków (w postaci wymaganej dla kodu 128).
  • Zaznaczamy wprowadzony ciąg znaków i wybieramy czcionkę HDF 128 z menu Format/Czcionka lub wykorzystując menu Czcionka (wówczas czcionka jest widoczna na liście fontów jako kod kreskowy).
  • Wprowadzony ciąg znaków zmieniony zostanie na kod 128.
AX: