HDF Code 39
          pl   en

HDF Code 39

Najważniejsze informacje o kodzie 3 z 9:

  • kod alfanumeryczny, jednowymiarowy
  • możliwość zakodowania 43 znaków alfanumerycznych (duże litery od A do Z, cyfry, znaki specjalne: -, ., spacja, $, /, +, %)
  • symbol * służy do oznaczenia początku i końca tekstu do zakodowania


Kod 3 z 9 jest bardzo popularny i łatwy w użyciu. Charakteryzuje się stosunkowo małą gęstością zapisu danych i może być odczytany przez większość dostępnych na rynku czytników kodów kreskowych. Kod najczęściej jest wykorzystywany w wewnętrznej logistyce przedsiębiorstw, branży motoryzacyjnej, przemyśle metalurgicznym i chemicznym.

Przykład: wstawianie do dokumentu MS Word kodu kreskowego dla ciągu znaków 123ABC

 
  • Przy użyciu dowolnej czcionki (Arial, Times New Roman itp.) wpisujemy w dokumencie MS Word pożądany ciąg znaków, poprzedzony i zakończony gwiazdką (znak *): *123ABC*
  • Zaznaczamy wprowadzony ciąg znaków i wybieramy czcionkę HDF Code 39 z menu Format/Czcionka lub wykorzystując menu Czcionka (wówczas czcionka HDF Code 39 będzie widoczna w spisie jako ciąg kodów kreskowych).
  • Wprowadzony ciąg znaków zmieniony zostanie na kod 3 z 9.

Uwaga! Jeśli chcemy w kodowanym ciągu znaków użyć znaku spacji, to należy ją zastąpić znakiem podkreślenia. Dla przykładu, jeśli chcemy zakodować ciąg znaków 123 ABC to należy wpisać *123_ABC*, zaznaczyć napis i zmienić czcionkę na HDF Code 39.
AX: