pl   en

Funkcje aplikacji

Możliwości generatora Kodów

 

Kilkadziesiąt rodzajów kodów kreskowych w jednym programie

W wersji Standard program obsługuje kilkadziesiąt rodzajów jednowymiarowych kodów kreskowych (2W, 4W), w tym także kody zgodne z nowym standardem ISBN. Wersja Enterprise aplikacji generuje ponad 100 rodzajów kodów (kody jedno- i dwuwymiarowe oraz hybrydowe).

Szybkie generowanie kodu kreskowego

Zadanie programu polega na pobieraniu tekstu z systemu operacyjnego i generowaniu na jego podstawie bitmapy kodu kreskowego. Program reaguje na skróty klawiaturowe, kopiowanie tekstu do schowka oraz dwukrotne kliknięcie na tekst.

Łatwa zmiana rozmiarów kodu kreskowego

Użytkownik może dowolnie definiować w programie ustawienia kodu kreskowego: jego wysokość i szerokość.

Możliwość modyfikacji szerokości modułów kodu

Szerokość modułów kodu kreskowego, czyli ustawienia proporcji między jasnymi a ciemnymi paskami, może być generowana automatycznie albo definiowana przez użytkownika oprogramowania.

Kodowanie w kodzie kreskowym dowolnego ciągu znaków

W zależności od rodzaju wybranego kodu, można w nim zakodować różne znaki. Użytkownik aplikacji może sam wpisywać znaki do zakodowania albo pobierać je z wcześniej przygotowanego pliku.

Archiwizacja kodów kreskowych

Wygenerowane kody kreskowe można zapisywać w schowku jako bitmapę albo do plików graficznych w następujących formatach: BMP, GIF, JPG, TIFF, PNG, PCL, EPS.

Zawsze najwyższa jakość drukowanych kodów kreskowych

Wydruk generowanego przez program kodu kreskowego można dostosować do rozdzielczości drukarki.

Opcja „Halfdotting"

Rozwiązanie to sprawia, iż znacząco zwiększa się czytelność generowanych przez program kodów kreskowych drukowanych przy wykorzystaniu drukarek wysokowydajnych.

Opcja HRT (Human Readable Text)

Opcja ta umożliwia generowanie kodów kreskowych, które zawierają wbudowany tekst. Ciąg znaków zapisany jest w takiej formie, aby mógł być odczytany przez człowieka.

Możliwość definiowania położenia tekstu w kodzie kreskowym

 Użytkownik sam określa położenie tekstu w kodzie kreskowym - czy tekst ma być wbudowany w kod, półwbudowany, lub znajdować się pod albo nad kodem kreskowym. Oprócz tego użytkownik może definiować czcionkę tekstu oraz jego styl.

Możliwość modyfikowania rozmiaru kodu kreskowego

 Użytkownik Generatora Kodów Kreskowych może definiować rozmiar kodu kreskowego według dowolnie wybranych jednostek miary (milimetry, cale, centymetry).

Rotacja kodu kreskowego

 Kod kreskowy można obracać wokół jego własnej osi o 90, 180 lub 270 stopni.

Kontrola poprawności odczytania kodu kreskowego

 Wykorzystując opcję "Suma kontrolna" można sprawdzać, czy stworzony przez generator kod kreskowy został poprawnie odczytany.

Łatwa obsługa

Obsługa Generatora Kodów Kreskowych jest bardzo prosta. Jeżeli tekst jest poprawny dla wybranego kodu kreskowego, jego obraz zostaje automatycznie umieszczony w schowku. Następnie można go wkleić do programu graficznego lub edytora tekstu. Użytkownik zostaje powiadomiony o tym, że kod został wygenerowany, gdyż na chwilę zostaje wyświetlone okno przedstawiające uzyskany kod kreskowy.

mapa
kontakt