Najważniejsze cechy
          pl   en

Najważniejsze cechy

Import środków trwałych
Eksport środków trwałych
Wydruk etykiet na środki trwałe
Wydruk etykiet na lokalizacje
Predefiniowane filtry środków trwałych
Filtry użytkownika
Wiele inwentaryzacji przeprowadzanych jednocześnie
Kontynuacja rozpoczętej inwentaryzacji
Obsługa terminali (Windows CE/Mobile)
Historia przeprowadzonych inwentaryzacji
Raporty z inwentaryzacji
Słowniki
Atrybuty
Wykonywanie kopii bazy danych
Dokument OT
Dokument LT
Protokół przekazania
Amortyzacja środków trwałych
Ulepszenie środka trwałego
Raporty dotyczące amortyzacji
Podpinanie plików pod środki trwałe
Różne poziomy dostępu
Zarządzanie użytkownikami aplikacji HDF Inwentaryzacja
AX: