Licencje
          pl   en

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna

Charakterystyka

 
Aplikacja na terminal przenośny umożliwia wprowadzanie wartości z liczników i drukowanie dokumentów dla klientów. Pierwszym krokiem, jaki inkasent musi wykonać po wysłaniu plików z komputera na terminal, jest weryfikacja danych. Aplikacja informuje o pomyślnym (lub nie) przebiegu weryfikacji, a także uniemożliwia przejście do kolejnego kroku w przypadku próby pominięcia weryfikacji. 

Po przeprowadzeniu weryfikacji danych inkasent może przejść do odczytów liczników. W tym celu w odpowiednich polach musi wprowadzić numer seryjny licznika i podaną na nim wartość. Aby wprowadzić numer seryjny, może odczytać kod kreskowy umieszczony na liczniku lub wykorzystać klawiaturę terminalu. Pomocą podczas wprowadzania numeru seryjnego jest rozwijana lista z numerami liczników należącymi do danego lokalu. Inkasent, po wprowadzeniu wartości z wszystkich liczników w danym lokalu, może wydrukować dokument dla klienta.

Funkcje aplikacji mobilnej

 • weryfikowanie danych z plików przesłanych z komputera;
 • wprowadzanie numeru seryjnego licznika;
 • wprowadzanie wartości z licznika;
 • podgląd danych o wybranym lokalu;
 • generowanie dokumentów w miejscu odczytu (bezpośrednio u klienta);
 • drukowanie dokumentów.

Aplikacja PC

Charakterystyka

 
Aplikacja na komputer umożliwia realizację dwóch podstawowych operacji: wysyłania plików do odczytów (pobieranych z systemu PROBIT) na terminal i przesyłanie plików z odczytami z terminalu. Pliki, przeznaczone do eksportu na terminal, zawierają dane niezbędne do wykonania odczytów liczników w terenie. Po zakończeniu odczytów pliki z danymi przesyłane są z terminalu na komputer. 

Okno główne aplikacji na komputer zbudowane jest z dwóch segmentów: obszaru z ikonami funkcji i obszaru z listą plików, przygotowanych w systemie PROBIT do wysłania na terminal. Interfejs aplikacji jest niezwykle intuicyjny i prosty w obsłudze. Aby wysłać plik do odczytów na terminalm wystarczy zaznaczyć wybrany rekord (plik) i kliknąć przycisk Wyślij na terminal. Aplikacja sprawdza wówczas, czy na terminalu nie ma plików, a następnie przesyła wybrane pliki na terminal. 

Równie proste jest pobieranie plików z terminalu na komputer – po podłączeniu terminalu do komputera użytkownik musi tylko kliknąć przycisk Pobierz z terminalu. O pomyślnym przebiegu operacji wysyłania i pobierana plików informują proste komunikaty. Jeśli podczas realizacji tych operacji pojawią się problemy, w polu Diagnostyka operacji na terminalu wyświetlą się komunikaty o błędach.

Funkcje aplikacji PC

 • ustawianie katalogów z danymi;
 • odświeżanie listy plików do wysłania na terminal, przygotowywanych w systemie PROBIT;
 • wyświetlanie informacji szczegółowych o plikach;
 • wyszukiwanie, sortowanie i grupowanie rekordów na liście plików do wysłania;
 • zmiana kolejności wyświetlania kolumn tabeli z plikami;
 • wysyłanie plików do odczytów z komputera na terminal;
 • pobieranie plików z odczytami z terminalu na komputer.

Sprawna praca

Program HDF Mobilny Inkasent to unikalne rozwiązanie, które przyspiesza i usprawnia pracę inkasenta poprzez:

 • intuicyjny interfejs aplikacji,
 • bogatą funkcjonalność,
 • minimalizację błędów ludzkich,
 • skrócenie czasu odczytu liczników.

Rozwiązanie dodatkowo zwiększa możliwości wykorzystania systemu PROBIT.

Przykład komunikatu o błędzie

Diagnostyka operacji na terminalu

O przebiegu operacji importu i eksportu plików na terminal przenośny informują komunikaty w polu Diagnostyka operacji na terminalu.

Pobieranie plików z terminalu na komputer

Wysyłanie plików z komputera na terminal

Okno Ustawienia programu

Pierwszym etapem pracy z aplikacją jest ustawienie poprawnych (unikalnych) katalogów.

Grupowanie plików

Według rejonu, z podziałem na daty dokonania odczytu i numery pliku w danym dniu.

Wyszukiwanie plików z konkretnego rejonu

Wyświetlanie szczegółowych informacji o plikach

Lista plików do eksportu na terminal przenośny

Pliki przygotowane do wysłania na terminal można sortować, grupować, wyszukiwać, a także zmieniać kolejność ich wyświetlania.

Okno główne aplikacji

Podzielone jest na dwie części: obszar z ikonami funkcji aplikacji i obszar z listą plików do eksportu na terminal przenośny.

Zapis i drukowanie

Jeśli uruchomione jest okno Zapis i drukowanie..., istnieje możliwość wielokrotnego drukowania dokumentu dla danego lokalu.

Drukowanie dokumentu

Wydrukowanie dokumentu jest możliwe po wprowadzeniu wartości z wszystkich liczników w danym lokalu.

Dane lokalu

Możliwość podglądu danych o lokalu (liczby znajdujących się w nim czytników, adresu, typu itp.).

Wprowadzanie wartości z licznika

Wprowadzanie numeru seryjnego licznika

Inkasent może wprowadzić numer seryny licznika odczytując kod kreskowy umieszczony na liczniku, używając klawiatury terminalu lub wykorzystując rozwijaną listę.

Odczyt liczników

Okno do wprowadzania danych podczas odczytów składa się z pól do wprowadzania numeru seryjnego licznika i odczytanej wartości z licznika oraz przycisków: Dodaj [+], Dane lokalu...

Weryfikacja danych

Pierwszym etapem pracy z aplikacją na terminal przenośny jest weryfikacja danych. Jej prawidłowy przebieg pozwala na rozpoczęcie odczytów liczników.

Okno startowe aplikacji

MOBILNY INKASENT

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE DLA INKASENTÓW

MOBILNY INKASENT

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE DLA INKASENTÓW

AX: