Słownik terminologii
          pl   en

ADC - ang. Automatic Data Capture, to technologia automatycznej identyfikacji danych. Wykorzystywana jest przede wszystkim w magazynach i punktach sprzedaży.

Algorytm – jest to skończony ciąg jasno określonych czynności, jakie należy przeprowadzić, aby doprowadzić do rozwiązania danego problemu. W odniesieniu do języków programowania, kod programu (lub jego fragment) jest implementacją algorytmu odpowiadającego za wykonanie konkretnego zadania.

Aplikacje dedykowane – to oprogramowanie na zamówienie przygotowane specjalnie dla potrzeb konkretnego zastosowania. Pozwalają na ścisłe dostosowanie wszystkich funkcji do prowadzonej działalności. Programy na zamówienie są bardziej elastyczne we wdrożeniu i użytkowaniu niż gotowe rozwiązania.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod liczbowy przyporządkowujący liczbom z zakresu 0-127 określone znaki: litery, cyfry, znaki przestankowe, polecenia sterujące oraz inne symbole.

ATEX – dyrektywa Unii Europejskiej określająca podstawowe wymagania, jakie muszą spełniać wszystkie urządzenia przeznaczone do użycia w strefie zagrożenia wybuchem.

Autodyskryminacja - funkcja czytnika kodu kreskowego rozróżniania pomiędzy dwoma lub więcej symbolikami.

Automatyczna identyfikacja – dział technologii zajmujący się zbieraniem danych i wprowadzeniem ich do systemu informatycznego bez bezpośredniego udziału człowieka.

Bluetooth – technologia komunikacji bezprzewodowej pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi operująca w krótkim zasięgu. Stworzona została jako standard mający ułatwić przesył danych pomiędzy powszechnie wykorzystywanymi urządzeniami (komputery, telefony komórkowe, tablety, akcesoria). Jej nazwa podchodzi od przydomka duńskiego króla Haralda Sinozębego, który dokonał zjednoczenia plemion zamieszkujących Danię i Norwegię.

System CAM (Computer Aided Manufacturing) – komputerowe wspomaganie wytwarzania. Klasa systemów informatycznych, która integruje proces projektowania i wytwarzania produktów. 

System CAQ (Computer-Aided Quality Assurance) – komputerowe wspomaganie sterowania jakością. Klasa systemów informatycznych przeznaczonych do wsparcia procesów zarządzania jakością. 

System CRM (Customer Relationship Management) – klasa systemów informatycznych wspierających proces zarządzania relacjami z klientami. Ich zadaniem jest automatyzacja i wsparcie obsługi klienta na różnych poziomach kontaktu z firmą. Potencjalnie oprogramowanie może obejmować wszystkie etapy relacji z klientem – od jego pozyskiwania do czynności posprzedażowych.

Czytnik kodów kreskowych – urządzenie służące do odczytu kodów kreskowych. Jego działanie może opierać się o wykorzystanie wiązki lasera lub układu wizyjnego (typu kamera). Czytniki kodów kreskowych można podzielić na przewodowe lub bezprzewodowe oraz czytające kody jednowymiarowe (linearne) i dwuwymiarowe. Funkcję czytnika kodów kreskowych mogą pełnić także inne urządzenia, na przykład terminale – stacjonarne lub przenośne.

DPM (Direct Part Marking) – technologia trwałego znakowania powierzchni produktów lub ich elementów. Pozwala na oznakowanie przedmiotów z pomocą kodów kreskowych bez użycia dodatkowych etykiet. 

System ERP (Enterprise Resource Planning) – planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Klasa systemów informatycznych, które mają wspomagać całość lub część procesów zarządzania w przedsiębiorstwie lub ich grupie. Ich zadaniem jest optymalizacja procesów zachodzących w firmie oraz wykorzystania posiadanych przez nią zasobów.

GTIN - ang.Global Trade Item Identification Number, czyli Globalny Numer Identyfikacyjny Jednostki Handlowej, nadawany przez organizację GS1.

HIBC - ang. Health Industry Bar Code to standard kodów kreskowych przeznaczonych dla służby zdrowia, stworzony dla łatwiejszej wymiany danych pomiędzy wszystkimi partnerami z branży.

HRT (Human Readable Text) – zagnieżdżony w kodzie kreskowym lub umieszczony obok niego tekst przedstawiający zakodowane w nim informacje. Pozwala na odczytanie treści kodu przez człowieka bez konieczności użycia czytnika kodów kreskowych.

Informatyka przemysłowa – dział wiedzy znajdujący się na granicy nauk informatycznych oraz technologii przemysłowej. W centrum jej zainteresowań leży wykorzystanie systemów informatycznych w produkcji przemysłowej.

Ingress protection (IP) – dwuwskaźnikowa klasa odporności urządzeń na czynniki środowiskowe – ciecze (wartości 0-6) i ciała stałe (wartości 0-8, od 50mm do pyłu). Pierwsza cyfra odpowiada za ciała stałe (np. IP65 – w tym przypadku: 6 = pyłoszczelność), druga za odporność przed zalaniem (w przypadku IP65: 5 = ochrona przed strumieniem wody).

Kod kreskowy (ang. barcode) – graficzne przedstawienie informacji w postaci naprzemiennej kombinacji jasnych i ciemnych elementów, które pochłaniają lub odbijają światło wysyłane przez czytnik kodów kreskowych. Sposób organizacji elementów wyznaczany jest przez tzw. symbolikę kodu kreskowego.

Kod QR (ang. QR Code) – popularny rodzaj matrycowego, dwuwymiarowego kodu kreskowego. Posiada charakterystyczną kwadratową, stałowymiarową budowę, może kodować dane alfanumeryczne (litery i cyfry). Istnieje w wersji podstawowej i rozszerzonej.

Komputer panelowy – klasa komputerów przeznaczona do zastosowania w różnych sektorach działalności biznesowej. Cechą charakterystyczną tego rodzaju sprzętu jest integracja z wyświetlaczem dotykowym, który ułatwia pracę pod presją czasu (np. punkty obsługi klienta) lub w środowisku wymagającym użycia rękawic ochronnych (hala fabryczna).

Komputer przemysłowy – klasa urządzeń (najczęściej PC) przeznaczonych do wykorzystania w warunkach przemysłowych. Komputery przemysłowe posiadają wysoką odporność na działanie czynników zewnętrznych (wilgoć, temperatura, zapylenie).

MIL-STD-810 (Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests) – norma stworzona przez armię USA w celu określenia standardów tworzenia i testowania wyposażenia dla wojska. Używana często przy produkcji urządzeń cywilnych do zastosowania w trudnych warunkach.

System MES (Manufacturing Execution System) – system realizacji produkcji. Klasa systemów informatycznych mających na celu wspomaganie wykonywania procesów produkcyjnych.

MRP – ang. Material Requirements Planning, to system planowania zapotrzebowania materiałowego. Opiera się na jednoczesnym zarządzaniu produkcją oraz zarządzaniu zapasami. System ten korzysta z danych o stanie magazynu, zamówień, planu produkcji czy strukturze wyrobu, a jego celem jest m.in. skrócenie czasu realizacji zamówień, zagwarantowanie ciągłości procesu produkcyjnego oraz stały obrót materiałami. oprogramowaniu dla produkcji.

MRP II – ang. Material Resources Planning, to poprawiona wersja podstawowego MRP, wzbogacona o takie funkcje, jak planowanie zdolności produkcyjnych CRP i elementy związane z procesem sprzedaży. MRP II jest również bogatsze o dane związane z zasobami ludzkimi, czasem, kosztami czy środkami trwałymi. Podstawowe funkcje tego systemu to: planowanie biznesowe, ewidencja magazynowa, zarządzanie popytem, sterowanie produkcją i zleceniami, zaopatrzenie, pomiar wyników, symulacje.

NFC (Near Field Communication – komunikacja bliskiego zasięgu) – standard radiowy, stanowiący rozszerzenie ISO/IEC 14443, pozwalający na komunikację o krótkim zasięgu (do 20 centymetrów) w oparciu o fale radiowe wysokiej częstotliwości. Umożliwia połączenie z innymi urządzeniami pracującymi w tej technologii oraz kartami i czytnikami w standardzie ISO/IEC 14443. Znajduje zastosowanie głównie w płatnościach elektronicznych i telefonach komórkowych.

Terminal POS - terminal montowany w punktach handlowo-usługowych (ang. point of sale), wykorzystywany do transakcji z wykorzystanie karty płatniczej. Urządzenie za pośrednictwem centrum autoryzacji, łączy się bankiem i przekazuje dane niezbędne do rozliczenia transakcji. Terminal POS może występować również w wersji z ekranem, często dotykowym - wówczas mówimy o wersji POS PC.

System QMS - System Zarządzania Jakością (ang. quality management system), kompleksowe rozwiązania, zazwyczaj informatyczne, których wdrożenie prowadzi ma na celu doskonalenie oferowanych produktów oraz rozwój działalności firmy. System obejmuje procesy związane z każdą gałęzią działalności firmy: transport, sprzedaż, magazynowanie, produkcja.

RFID (Radio-Frequency Identification) – technologia radiowego przesyłu danych pozwalająca na odczyt i zapis danych umieszczonych na znacznikach (tagach), która umożliwia zdalną identyfikację obiektów.

RTLS (Real-Time Locating System) – technologia pozwalająca na automatyczną identyfikację i lokalizację obiektów lub osób, wykorzystująca impulsy radiowe szerokiego pasma. 

Symbolika kodu kreskowego – sposób organizacji elementów kodu kreskowego.

SCM – ang. Supply Chain Management, czyli zarządzanie łańcuchem dostaw, które obejmuje procesy związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Dzięki SCM możliwe jest projektowanie, planowanie, realizacja założeń, a także stała kontrola łańcucha dostaw. System ten umożliwia planowanie zapotrzebowania na poszczególne produkty, ale również określanie potrzeb materiałowych czy zdolności produkcyjnych.

Tag RFID (znacznik, transponder) – układ elektroniczny pozwalający na zapis informacji o oznaczonym obiekcie, które odczytywane są przy pomocy fal radiowych.

TMS -ang. Transport Management System, czyli System Zarządzania Transportem. Jest to oprogramowanie typu ERP stworzone z myślą o branży logistyczno-transportowej. Przewoźnik przetwarza dane w formie elektronicznej, dla łatwiejszego planowania transportu, czasu jazdy, załadunku itd. Dzięki temu zaplanowanie kolejności miejsc załadunku oraz miejsca potrzebnego do transportu będzie przebiegać szybciej z pomocą aplikacji.

VPN (Virtual Private Network) – wirtualna sieć prywatna. Metoda tunelowania połączenia poprzez niezabezpieczoną sieć publiczną, która zapewnia bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu i autoryzacji, co imituje działanie sieci prywatnej. Wykorzystywana jest w zastosowaniach, które wymagają łączenia ze sobą kilku sieci lub zdalnego dostępu przy użyciu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia o dużej przepustowości, takich jak praca zdalna.

Weryfikator kodów kreskowych – urządzenie służące do pomiaru i analizy właściwości kodu kreskowego i porównywania ich z wymaganą normą.

Wi-Fi – określenie bezprzewodowych sieci komputerowych opartych na standardzie IEEE 802.11.

System WMS (Warehouse Management System) – magazynowy system informatyczny. Klasa systemów informatycznych, których zadaniem jest kontrola procesów magazynowych. 

Zintegrowany system informatyczny – klasa systemów informatycznych, mających budowę modułową lub kompleksową, których zadaniem jest objęcie wszystkich procesów zarządzania na każdym szczeblu przedsiębiorstwa w ramach jednej aplikacji.

AX: