Przedłużenie gwarancji oprogramowania
          pl   en

Przedłużenie gwarancji oprogramowania

W celu zapewnienia niezakłóconego i wydajnego funkcjonowania oprogramowania przez dłuższy czas, istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na okres kolejnych 12 miesięcy.

Przedłużenia można dokonywać wielokrotnie, uwzględniając planowany czas użytkowania oprogramowania. Daje to pewność ciągłej opieki i szybkich napraw na wypadek jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek. Przedłużona gwarancja pozwoli Państwu maksymalnie wykorzystywać możliwości oprogramowania, nie martwiąc się jednocześnie o potencjalne problemy, mogące pojawić się w trakcie jego pracy. Systematyczne przedłużanie gwarancji daje także szansę na wprowadzanie ulepszeń, które mogą być wynikiem zmieniających się i rosnących wobec oprogramowania wymagań. Modyfikacje oprogramowania realizujemy bowiem tylko w przypadku posiadania aktywnej gwarancji.

Korzyści z przedłużenia gwarancji


Podstawowe korzyści, jakie daje przedłużona gwarancja to:

  • optymalne wykorzystanie wszystkich możliwości funkcjonalnych oprogramowania,
  • poprawne funkcjonowanie oprogramowania przez cały okres jego użytkowania,
  • brak dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów usuwania błędów i napraw usterek,
  • mniejsze wydatki ponoszone na cały projekt w dłuższym przedziale czasu,
  • możliwość dokonywania modyfikacji w oprogramowaniu.

Warunki działania


Warunki przedłużonej gwarancji są takie same jak gwarancji przyznawanej w momencie zakupu na pierwsze 12 miesięcy użytkowania oprogramowania. 

Zgłoszeń serwisowych dokonywać mogą Państwo od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Działania zmierzające do usunięcia usterki podejmujemy w ciągu 3 dni roboczych, a usunięcie usterki zajmuje nam maksymalnie 5 dni roboczych. Terminy realizacji napraw gwarancyjnych, w zależności od indywidualnych wymagań Klienta, mogą ulec skróceniu. 

W ramach gwarancji zapewniamy standardowo:

  • Instruktaż w zakresie usuwania awarii Programu, udzielany za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet);
  • Diagnozowanie i usuwanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Programu, w tym podejmowanie działań mających na celu zapewnienie spójnego funkcjonowania Programu oraz innego oprogramowania jako systemu informatycznego, dokonywane zdalnie z naszej siedziby lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
  • Bieżące monitorowanie Programu: dokonywanie cyklicznych, zdalnych przeglądów aktualnego stanu Programu (po zapewnieniu przez Klienta odpowiednich możliwości technicznych).


Szczegółowych informacji na temat przedłużenia gwarancji udzieli Państwu Dział Handlowy .

AX: