Jak przebiega wdrożenie? - analiza potrzeb klienta, sporządzenie dokumentacji projektowej, prace programistyczne, wdrożenie.
          pl   en
AX: