pl   en

Funkcje HDF Labels 7.0

EKSPRESOWE I INTUICYJNIE PROSTE TWORZENIE ETYKIET

Program umożliwia tworzenie nawet najbardziej rozbudowanych etykiet, zawierających dużo szczegółów i niezbędnych informacji, a także ułatwia tworzenie projektów w bardzo krótkim czasie.
Jego uproszczony interfejs, czytelne ikony oraz wielość jasno opisanych funkcji - zachęcają do korzystania z programu i ułatwiają sprawne po nim poruszanie.

SZYBKI I BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI PROGRAMU

Narzędzia i funkcje niezbędne do tworzenia etykiet rozmieszczone są w odpowiednio dobranych zakładkach programu. Ich selekcja i kolejność nie jest przypadkowa - ułatwia ona użytkownikowi wykonywanie projektu i podpowiada kolejność działań.
Proste menu aplikacji oraz możliwość wykorzystywania skrótów klawiaturowych jeszcze bardziej usprawniają pracę i przyspieszają wykonanie profesjonalnych kodów kreskowych.

BŁYSKAWICZNY WYDRUK SERYJNY

Niezwykle przydatną funkcją jest możliwość drukowania serii etykiet. Aby z niej skorzystać należy zdefiniować wartość parametru, którą może stanowić: numeracja, dane wpisywane ręcznie, data, dane z pliku tekstowego lub informacje z zewnętrznych źródeł danych ODBC.

Program HDF Labels 7.0 obsługuje następujące, standardowo instalowane w systemie Windows, zewnętrzne źródła danych: Microsoft Acces (*.mdb), Microsoft dBase (*.dbf), Microsoft Excel ( *.xls, *.xlsx ), Microsoft Paradox (*.db), Microsoft Visual FoxPro, Microsoft ODBC dla Oracle, Microsoft Text Driver (*.txt, *.csv), Microsoft SQL Server.

DOSTĘP DO PONAD 100 RODZAJÓW KODÓW KRESKOWYCH

Wraz z programem użytkownik otrzymuje ponad 110 rodzajów kodów kreskowych (w tym także kody z nowym standardem ISBN), które wykorzystywać może w swoich projektach. W zależności od wybranego wzoru, można kodować na nim określone znaki. W tym celu użytkownik sam może wpisywać wybrany tekst w oknie do zakodowania lub pobrać go z wcześniej przygotowanego pliku.

ZAAWANSOWANY I WIELOFUNKCYJNY KREATOR KODU KRESKOWEGO

Dzięki wbudowanemu w aplikację generatorowi kodów kreskowych można w dowolny sposób definiować ustawienia projektu:
wysokość i szerokość etykiety,
rozmiary modułów kodu - ustawienia proporcji między jasnymi i ciemnymi paskami.
Wszystkie zmiany, oprócz ręcznego ich ustawiania, można także wygenerować automatycznie.

  • Program umożliwia też dodawanie do kodu:
  • znaków funkcyjnych zgodne ze standardami ISO,
  • znaków kontrolnych,
  • pola tekstowego.

Aplikacja posiada również inne przydatne funkcje, jakimi są:

  • "Halfdotting", dzięki któremu znacząco zwiększa się czytelność kodów kreskowych drukowanych przy wykorzystaniu drukarek wysokowydajnych,
  • HRT (Human Readable Text), który umożliwia wprowadzenie do kodu kreskowego znaków, które może odczytać człowiek.
    Stworzona za pomocą HDF Labels 7.0 profesjonalna etykieta może zostać wydrukowana i umieszczona w dowolnym miejscu. Wielofunkcyjność i intuicyjność kreatora etykiet pozwala użytkownikowi w prosty sposób przygotować potrzebny projekt.
MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA GOTOWYCH SZABLONÓW I ARCHIWIZACJI ETYKIET

HDF Labels 7.0 pozwala na tworzenie gotowych szablonów i zapisywanie projektów do pliku. Dzięki tej funkcji stałe wzory etykiet są zawsze dostępne i gotowe do szybkiego wydruku.
Możliwe jest także stworzenie gotowej bazy, która zdecydowanie przyspieszy definiowanie kolejnych, bardziej złożonych i wymagających projektów.

PŁYNNY DOSTĘP DO ZAPISANYCH ETYKIET

Etykiety zapisywane są w formacie .lbl. - dwukrotne kliknięcie w plik o takim rozszerzeniu automatycznie otwiera program do tworzenia etykiet HDF Labels 7.0 i pozwala na natychmiastową edycję dokumentu.

MONITOROWANIE HISTORII ZMIAN

Aplikacja rejestruje w kolejności wszelkie działania podejmowane w trakcie projektowania etykiet. Każda zmiana może zostać poddana edycji i zostać cofnięta. Zapewnia to dużą wygodę, ponieważ poprzednia wersja etykiety może zostać w bezpośredni sposób przywrócona bez konieczności rozpoczynania pracy z projektem od początku.

SKALOWANIE ETYKIET W KILKU KROKACH

Zaprojektowaną etykietę można powiększyć lub pomniejszyć w zależności od potrzeb. Zmiana rozmiaru odbywa się za pomocą kilku kliknięć, a skalowanie etykiety możliwe jest w granicach od 10% do 500% jej oryginalnego rozmiaru.

mapa
kontakt