Systemy kodów kreskowych Windows, Unix - biblioteki C++, C#, VB, Delphi, Clipper i .Net, ASP
          pl   en

HDF BarCode System 4.0 - NOWOŚĆ!

HDF BarCode System SDK 4.0 to innowacyjne narzędzie do generowania 111 rodzajów kodów kreskowych, w tym kodów dwuwymiarowych i hybrydowych  dla systemów 32- i 64-bitowych. Rozwiązanie przeznaczone na różne platformy systemowe i sprzętowe, umożliwiające dynamiczne generowanie kodów kreskowych w dowolnych systemach klasy ERP, CRM, MES, WMS.

Biblioteki HDF BarCode System SDK 4.0 obejmują następujące narzędzia programistyczne:

 • biblioteka DLL dla aplikacji tworzonych w Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 oraz Visual Studio 2010;
 • biblioteka DLL dla aplikacji pisanych w językach: C++, C#, VB, Delphi, Clipper i .Net, ASP;
 • narzędzia wykorzystywane w środowiskach .Net Framework 4.5, 4.0, 3.0. i 2.0;
 • dynamiczne bądź statyczne biblioteki dla aplikacji pisanych dla systemów Linux (SuSE, Unix, PLD), AIX, Solaris i innych;
 • darmowy kreator ustawień każdego kodu kreskowego (jako moduł w C#);
 • moduły C++, które doskonale współpracują z serwerami WWW i językiem PHP;

Istnieje również możliwość sprzedaż kodów źródłowych C++.

Formaty graficzne zwracane przez bibliotekę

System zwraca kody wybranej postaci:

 • 0001010111101001010100101011...bitmapKody kreskowe zwracane są w postaci natywnej mapy bitowej, a więc takiej, w której bity są uporządkowane w wiersze i kolumny. Natywną mapę bitową można przekonwertować na dowolny format. Funkcja ta znacząco przyspiesza proces drukowania kodów kreskowych w systemie docelowym.

 • Obiekt Image
  obiektu System.Drawing.Image, który może być dalej przetwarzany w projektach realizowanych na platformie systemowej Windows,

 • Obiektów bmp, tif, gij, jpg, png
  obiektów graficznych, które mogą być dalej przetwarzane w projektach realizowanych na różnych platformach systemowych – Windows, Linux, Unix, itp.

Parametry kodów kreskowych

Parametry kodów kreskowych ustawiane są w strukturach unikalnych dla każdego kodu. Wszystkie parametry zostały opisane w specjalistycznej dokumentacji. Każdy kod kreskowy posiada swój unikalny identyfikator (ID), co pozwala szybko utworzyć kod kreskowy poprzez przypisanie ID kodu kreskowego do odpowiedniej sruktury.

Parametry kodu kreskowego mogą być zapisane i odczytane z wartości tekstowej, co ułatwia pracę z biblioteką i upraszcza przechowywania parametrów kodów kreskowych w projektach docelowych.

Przykład:

\Begin{2W}\ m_nBarCodeID{0}\ m_szText{123456}\ m_nTextLength{6}\ m_cPromptChar{120}\ m_nPrinterResolution{600}\ m_nJustifyStyle{1}\ m_dHeight{10.160000} \ m_dSpace1{0.254000}\ m_dSpace2{0.762000}\m_dBar1{0.254000}\ m_dBar2{0.762000}\ m_szFontName{courbd.ttf}\ m_nFontSize{10}\ m_bAutoSize{1}\ End{2W}

Klienci stosujący nasze rozwiązanie


Z rozwiązania HDF BarCode System SDK 4.0 korzystają m.in.: Konica Minolta, Lexmark International, Océ, Detec, PrintSoft, Solimar Systems, Land Nordrhein-Westfalen, BIT Brand Informations, Volvo, Optimus, LOT, Alcatel, CBB i Wetzel.

AX: